Atvinnuleysisbætur

Fullar atvinnuleysisbætur árið 2016 eru 202.054 kr. á mánuði. Þeir sem hafa starfað í fullri vinnu í samtals 12 mánuði á síðustu 36 mánuðum eiga rétt á fullum bótum.

26. febrúar 2016

Hversu háar eru atvinnuleysisbætur?

Árið 2016 eru fullar, eða 100%, atvinnuleysisbætur 202.054 kr. á mánuði. Ef fólk á ekki fullan bótarétt reiknast atvinnuleysisbætur í prósentum af þessari upphæð.

Hverjir geta fengið atvinnuleysisbætur?

Fólk þarf að vera orðið 16 ára til að fá atvinnuleysisbætur. Þeir sem hafa verið í fullri vinnu í eitt ár eða lengur eiga rétt á 100% atvinnuleysisbótum. Þeir sem hafa starfað í fullri vinnu í samtals 12 mánuði á síðustu 36 mánuðum eiga líka rétt á fullum atvinnuleysisbótum. Styttra tímabil eða minna starfshlutfall veitir rétt til atvinnuleysisbóta upp að ákveðnu hlutfalli.

Best er að hugsa þetta eins og ramma sem þarf að fylla upp í

Til að öðlast fullan atvinnuleysisbótarétt þarf fólk að hafa unnið fullt starf í 12 mánuði á síðustu 36 mánuðum, eins og fyrr segir. Hafi fólk t.a.m. verið í 100% sumarvinnu í 3 mánuði á hverju ári telur það samtals 9 mánuði í fullu starfi. Það eitt og sér veitir 75% bótarétt - því 9 er 75% af 12. Eins geta hlutastörf hér og þar aukið bótaréttinn. Þegar sótt er um atvinnuleysisbætur er því best að fá upplýsingar frá öllum vinnuveitendum sínum síðustu 3 árin - því allt þetta telur!

Hvernig er sótt um atvinnuleysisbætur?

Byrjað er á því að fara inn á vef Vinnumálstofnunar og smella á „Nýskráning“. Þar fær fólk aðgang að „Mínum síðum“ og umsókn um atvinnuleysisbætur. Þegar búið er að stofna skráningu á vefnum þarf að skila inn viðeigandi gögnum til Vinnumálastofnunar. Þessi gögn eru:

Öll eyðublöð má nálgast á vef Vinnumálastofnunar.

Þessu þarf að skila í eigin persónu innan tveggja vikna til skrifstofu Vinnumálastofnunar. Í kjölfarið er fólk svo boðað á kynningarfund sem því er skylt að mæta á.

Atvinnuleysisbætur að loknu námi

Þegar fólk er nýkomið úr námi er bótaréttur skoðaður með tilliti til vinnusögu undanfarna 72 mánaða. Fullt nám í 6 mánuði á undanförnu ári telst sem 13 vikur í fullri vinnu, eða rúmir 3 mánuðir. Þó er nauðsynlegt að hafa lokið náminu OG hafa verið í vinnu í að minnsta kosti 3 mánuði á því tímabili. Námsmenn hafa ekki atvinnuleysisbótarétt á milli anna. Þeir sem hætta í námi þurfa að bíða í 2-3 mánuði eftir því að öðlast bótarétt. Þeir geta þó sótt um framfærslustyrk frá sveitarfélagi á meðan. Nánar má lesa um bótarétt námsmanna á vef Vinnumálastofnunar. 

Hverjir hafa ekki atvinnuleysisbótarétt?

  • Aðeins þeir sem eru færir um að vinna eiga rétt á atvinnuleysisbótum.
  • Hafi fólk ekki verið á vinnumarkaði síðustu 3 ár á það ekki rétt á atvinnuleysisbótum.
  • Þeir sem þiggja ellilífeyri eða örorkubætur eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum.
  • Þeir sem eru á endurhæfingarlífeyri eða sjúkradagpeningum frá Tryggingastofnun eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum.
  • Þeir sem hafa hlotið dóm og verið sviptir frelsi hafa ekki rétt á atvinnuleysisbótum.
  • Þeir sem fá greitt úr fæðingarorlofssjóði eða greitt með langveikum börnum eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum.
  • Námsmenn hafa almennt ekki atvinnuleysisbótarétt. Fólk á atvinnuleysisbótum getur þó fengið leyfi til að sækja ákveðið nám, en slíkt þarf að vera samþykkt af Vinnumálastofnun.

Verktakar og atvinnuleysisbótaréttur

Þeir sem starfa sjálfstætt sem verktakar eiga takmarkaðan rétt á atvinnuleysisbótum. Samanlagðar árstekjur eru reiknaðar sem ákveðið vinnuhlutfall og þannig geta þeir átt rétt á bótum að hluta. Til að fá atvinnuleysisbætur þarf að leggja niður vasknúmer og skrá sig af launagreiðendaskrá hjá Ríkisskattstjóra.

Bætur frá félagsþjónustu sveitafélaga

Þeir sem fá atvinnuleysisbætur að hluta geta í mörgum tilfellum fengið greiddar bætur frá sveitarfélagi á móti. Til að kanna rétt sinn á slíkum greiðslum er nauðsynlegt að snúa sér til þjónustumiðstöðvar í sínu hverfi.

26. febrúar 2016

Ertu með spurningu?

Full nafnleynd og 100% trúnaður.

 

Spurningar tengdar síðu

Mest lesið

Einkalíf |  06.04.2016
Nám |  14.02.2018
Vinna |  10.05.2017
Vinna |  20.02.2015

Mest lesnu svörin

Heilsa & kynlíf |  12.12.2012 Mikil útferð