Skilmálar Áttavitans

Með því að fara inn á vefsvæðið samþykkir þú sem notandi þessar reglur og skilmála.

1. Eigandi síðunnar

Vefsvæðið www.attavitinn.is (hér eftir „vefsíðan“) er eign Hins Hússins, og fer það með stjórn vefsíðunnar.

2. Lög og reglur

Íslensk lög gilda um aðgang og notkun á síðunni. Mál vegna brota á skilmálum þessum skal reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

3. Gildissvið

3.1 Með því að fara inn á vefsíðuna og allar hennar undirsíður, skoða þær og/eða afla upplýsinga af þeim, samþykkir notandi án takmarkana að vera bundinn af þessum skilmálum.

3.2 Skilmálarnir gilda yfir alla notkun, gögn og efni sem finna má vefsíðunni. Vefsíða í skilningi þessara skilmála skal teljast vera upplýsingar sem dreift er á heimsvísu með Hyper Text Transfer Protocol (HTTP staðli) um Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) netið, sem jafnframt er nefnt Internetið.

3.3 Gögn sem birt eru á vefsíðunni eru til frjálsra afnota nema annað sé tekið fram, enda sé uppruna gagna getið ef þau eru birt eða notuð af öðrum til útgáfu eða framsetningar. Þetta á einnig við um ljósmyndir og aðra myndræna framsetningu ofangreindra gagna. Afnotaréttur gagna er ekki takmarkaður, hvorki til einkanota né í viðskiptalegum tilgangi, nema þess sé sérstaklega getið. Jafnframt er efni á vefsíðunni merkt samkvæmt Creative Commons leyfum. Efni þarf því að vera birtingarhæft samkvæmt ákvæðum Creative Commons.

3.4 Skilmálar þessir gilda frá 30.05.2012.

4. Áreiðanleiki upplýsinga og gagna. Ábyrgð.

4.1 Áttavitinn reynir eftir fremsta megni að tryggja áreiðanleika upplýsinga og gagna sem birt eru á vefsíðunni. Áttavitinn er ekki ábyrgur fyrir skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefsíðu þessari. Það er alltaf á ábyrgð notanda að meta nákvæmni, heildstæðni og/eða notagildi þess efnis sem er á vefsíðunni.

4.2 Greinar og pistlar sem birtir eru á vefsíðunni í nafni höfunda, eru á ábyrgð höfunda þeirra.

4.3 Notandi ber sjálfur ábyrgð á að taka afrit af gögnum eða efni sem hann sendir inn á vefsíðuna. Áttavitinn ber ekki ábyrgð á gögnum eða efni sem kunna að tapast og/eða skemmast á vefsíðunni.

5. Tengdar vefsíður

5.1 Áttavitinn ber ekki ábyrgð á efni á öðrum vefsíðum sem eru tengdar við þessa vefsíðu. Fari notandi inn á aðra vefsíðu sem tengd er við þessa vefsíðu er það alfarið á hans eigin ábyrgð.

6. Breytingar á vef og tímabundin takmörkun/rof á aðgangi

6.1 Áttavitinn áskilur sér rétt til að endurskoða og breyta efni, þjónustu, aðgerðum og/eða upplýsingum á vefsíðunni án fyrirvara og tilkynningar. Þær breytingar eru skuldbindandi fyrir notendur enda hafa þeir með því að fara inn á vefsíðuna fallist á að hlíta skilmálum þessum.

6.2 Áttavitinn hefur rétt til þess að takmarka og/eða rjúfa aðgang notanda að vefsíðunni fyrirvaralaust og án tilkynningar, vegna nauðsynlegra viðgerða, bilana í hug- eða vélbúnaði, uppfærslu skráa, breytinga á kerfum og annarra óviðráðanlegra orsaka og nauðsynlegra aðgerða allt eftir mati Áttavitans hverju sinni.

7. Brot á notendareglum og skilmálum

7.1 Notandi er ábyrgur fyrir ummælum sem hann skrifar í umsagna og athugasemdakerfið á vefsíðum Áttavitans. Brjóti notandi gegn skilmálum þessum áskilur  Áttavitinn sér rétt til þess að grípa til þeirra úrræða að eyða út athugasemdum séu þær í bága við Samfélagsskilmála Áttavitans og/eða loka fyrir aðgang tiltekins netfangs og þar með notanda að vefsíðunni.

8. Söfun og vinnsla persónuupplýsinga

8.1 Notandi samþykkir að Áttavitinn hafi eftirlit með og skrái notkun notanda á vefsíðunni.

8.2 Með notkun sinni á vefsíðunni þá samþykkir notandi jafnframt vinnslu slíkra persónuupplýsinga.

9. Annað

9.1 Áttavitinn er ritstýrður miðill, það þýðir þó ekki að efni sem á hann er sett sé ritskoðað.

9.2 Áttavitinn áskilur sér  rétt til að endurskoða og breyta skilmálum þessum án fyrirvara og tilkynninga.