Hvað gerir Barnaverndarstofa?

Hlutverk barnaverndarstofu er að sinna málum tengdum barnavernd. Því hlutverki er skipt í 6 þætti:

  1. Að efla og þróa barnaverndarstarf á  Íslandi með rannsóknum um barnavernd  og  með leiðbeiningum  bæði til starfsfólks í barnavernd og almennings.
  2. Að vera með  fræðslu og ráðgjöf fyrir barnaverndarstarfsfólk
  3. Að sinna eftirliti með þeim sem vinna við barnavernd.
  4. Að gefa leyfi til þeirra sem vilja taka barn í fóstur og hjálpa starfsfólki barnaverndarnefnda í vinnslu fósturmála.
  5. Að vera með umsjón meðferðarúrræða fyrir börn s.s. Barnahús, meðferðarheimili, neyðarvistun Stuðla, greiningarvistun Stuðla, fjölkerfameðferð (MST) og meðferð fyrir börn sem sýna óæskilega kynferðislega hegðun. (http://www.bvs.is/almenningur/urraedi/)
  6. Að gefa leyfi til aðila sem taka börn r í tímabundna vistun þegar barn getur ekki búið heima vegna t.d. vanda foreldra

Aðstoð vegna aðstæðna heima fyrir

Hægt er að hafa samband við starfsfólk barnaverndarnefnda í gegnum 1.1.2 eða við ráðgjafa Barnaverndarstofu í síma 530-2600 ef þörf er á hjálp eða upplýsingum vegna aðstæðna heima fyrir.

Stuðningsúrræði Barnaverndarstofu

Barnaverndarstofa heldur úti eftirfarnandi úrræðum.

Barnahús

Þolendum kynferðisafbrota er vísað í Barnahús til greiningar og viðtala. Þegar við á er málum einnig vísað til lögreglu.

Sálfræðiþjónusta vegna óviðeigandi kynhegðunar barna

Barnaverndarnefndir geta sótt um sérhæfða sálfræðiþjónustu til Barnaverndarstofu fyrir börn allt að 18 ára aldri sem sýna óviðeigandi kynhegðun eða misnota aðra kynferðislega.

Fjölkerfameðferð (MST)

MST er meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu fyrir fjölskyldur barna á aldrinum 12-18 ára sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda. Meðferðin felst fyrst og fremst í að auka færni foreldra til að takast á við vanda barna sinna. Hegðunarvandi barnanna birtist í afskiptum lögreglu, erfiðleikum í skóla, ofbeldi og vímuefnanotkun.

Meðferðarheimili

Veita börnum móttöku í bráðatilvikum til að tryggja öryggi þeirra vegna meintra afbrota eða alvarlegra hegðunarerfiðleika.
Greina vanda barna sem talin eru þurfa sérhæfða meðferð.
Veita börnum sérhæfða meðferð vegna alvarlegra hegðunarerfiðleika, vímuefnaneyslu og meintra afbrota

Fósturráðstöfun

Um fóstur er ræða þegar barnaverndarnefnd felur fósturforeldrum umsjá barns. Ástæður þess geta hvort heldur verið erfiðleikar barns, að uppeldisaðstæðum þess sé áfátt, eða hvoru tveggja. Fóstur getur verið tímabundið, varanlegt eða styrkt fóstur.(Með styrktu fóstri er átt við sérstaka umönnun og þjálfun barns á fósturheimili í takmarkaðan tíma, að hámarki í tvö ár)

Hægt er að kynna sér úrræði Barnaverndarstofu frekar á vef þeirra

Hvar er Barnaverndarstofa og hvernig er hægt að hafa samband?

Borgartún 21,
105 Reykjavík
Vefur: www.bvs.is
Sími 5302600,
Netfang:  bvs@bvs.is,

 

 

  • Var efnið hjálplegt?
  •    Nei

Ert þú með spurningu?

Öflugt ráðgjafarteymi sérfræðinga svarar spurningum þínum; um kynlíf, námið, sjálfsmyndina, þunglyndi, fíkn, sambönd eða hvað annað sem þér liggur á hjarta. Full nafnleynd og 100% trúnaður.

Spyrja spurningar